Лозінський Дмитро Олександрович

Навчально-методична робота

Навчально-методичні розробки ВНТУ

1. Методичні вказівки до оформлення КР та КП у ВНТУ  kr_kp_metod 

 

Матеріали для виконання бакалаврських дипломних робіт (Д.Ф.Н. 2017р ) 2017_ДФН (318,46kb) 

 

Дисципліни та навчально-методичні матеріали:

 Методичні вказівки до виконання БДР (чорновий варіант) metod_BDP_ (306,31kb) 


1. РТК та САП верстатів з ЧПК.

Програма мінімум (для вивчення обов'язкова РТК та САП верстатів з ЧПКПРОГРАМА_М_Н_МУМ_РТК_ЧПК (179,36kb) 

Питання для підготовки (РТК та САП верстатів з ЧПКПитання_Екзамен (107,90kb) 

Методичні вказівки для виконання практичних робіт MV_Practica (1,23Mb)  

Шифри основних написів для КР з дисципліни РТК КР_список та шифри 2018 (222,17kb) 

 

1.1 САП верстатів з ЧПК.

Робочі плани РОБ_ПЛАН_САП_ЧПК (32,66kb)  РОБ_ПЛАН_САП_ЧПК_ЗФН (32,47kb) 

Питання для підготовки SAP_CNC_vopros (6,46kb) 

Методичні вказівки для виконання контрольних та сомостійних робіт SAP_CNC_MV (565,62kb) 

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт САП ЧПК_ЛР (2,64Mb) 

Програма мінімум (для вивчення обов'язкова) Програма м_н_мум (4,69kb) 

Лекційні матеріали констпект__лек_02 (1,09Mb)  лекц__доповнення (2,51Mb) 

 

1.2 Роботизовані технологічні комплекси

Робочий план РОБ_ПЛАН_РТК_М  РОБ_ПЛАН_РТК_СП (35,73kb) (35,79kb)  

Питання для підготовки RTK_vopros (10,45kb) 

Методичні вказівки для СРС МB до СРС_РТК (62,35kb) 

Методичні вказівки для виконання курсової роботи Методичка РТК_ (1,22Mb)  (1,28Mb) 

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт RTK_LR (3,14Mb) 

Питання для колоквіуму РТК_Питання М1 (8,00kb) 

Питання для колоквіуму МОДУЛЬ 2 (6,93kb) РТК_Питання М2 (6,93kb) 

Лекційний матеріал (чорновий варіант) Конспект_лекций_РТК1 (5,73Mb) 

Завдання до КР  Завдання КР РТК САП ЧПК_2016_2017 (38,00kb)  

Шифри основних написів для КР з дисципліни РТК КР_шифри_2017 (198,52kb)  

Питання для іспиту Питання_на_екзамен_РТК (188,59kb) 

Програма мінімум ПРОГРАМА М_Н_МУМ РТК (5,85kb) 

 

2. Технологічні основи машинобудування.


Питання для колоквіуму (2 курс д.ф.н.) ПИТАННЯ_М1_2017 (101,14kb) 

Завдання для індивідуальних робіт, 2017р.  (2 курс,  д.ф.н.) Завдання_2017_2_курс (192,56kb) 

Робочий план Plan_TOM_MC  Plan_TOM (33,29kb) (38,44kb)  (37,95kb) 

Питання для підготовки TOM_vopros_MS (13,99kb) 

Методичні вказівки для виконання контрольних та самостійних робіт (оновлено) TOM_SRS_v2 (2,45Mb) 

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт частина 1 (2 курс д.ф.н. ) ТОМ_LR_1 (1,03Mb) 

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт частина 2 (2 курс д.ф.н. ) ТОМ_LR_2 (1,64Mb) 

Методичні вказівки для виконання практичних робіт TOM_Praktika (1,76Mb) 

Лекційний матеріал TOM_lekcii (3,65Mb) 

Завдання для індивідуальних робіт, 2016р.  (1 курс скороченного терміну навчання д.ф.н.) Завдання_2016_МС (182,17kb)   

Завдання для індивідуальних робіт Zavdannya 2015 (13,92kb) 

Завдання для індивідуальних робіт  (1 курс скороченного терміну навчання д.ф.н.) Zavdannya 2015_MC (8,06kb) 

Питання для колоквіуму (1 курс скороченного терміну навчання д.ф.н.) TOM_mc_vopros (15,06kb) 

Розрахунок норм часу Rozhahynok_chasy (165,81kb) 

Тестові завдання (частина перша) Tests_part_01_ (69,53kb) 

Тестові завдання (частина друга) Tests_part_02_ (527,25kb) 

Питання для іспиту (2 курс д.ф.н.) Питання_на_екзамен_ТОМ (102,42kb) 

Питання для іспиту (1 курс скороченного терміну навчання д.ф.н.) Питання_на_екзамен_ТОМ_МС (107,59kb) 

Обов'язковий мінімум   -  Програма_мiнiмум (94,28kb) 

Титульний лист для контрольноъ роботи (1 курс скороченного терміну навчання з.ф.н.) Titil_TOM_MS (32,50kb) 

Питання для колоквіуму модуль 2 (1 курс д.ф.н.) Kolokvium_ТОМ_с1_М2 (13,34kb) 

 

3. САПР ТП.

Робочий план Plan_SAP_CNC (34,01kb) 

Питання для підготовки SAP_CNC_vopros (6,46kb) 

Методичні вказівки для виконання контрольних та сомостійних робіт SAP_CNC_MV (565,62kb) 

 

5. Вступ до фаху

Робочий план Plan vstup (33,49kb) (33,19kb) 

Питання для підготовки VSTUP_vopros (11,24kb) 

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт VSTUP_LR_ (993,80kb) 

Питання для колоквіуму (1 курс скороченного терміну навчання д.ф.н.) VSTUP_М1_М2 (11,21kb) 

Питання для іспиту Питання__ВСТУП_2014 (193,54kb) 

Лекційний матеріал Лекции (3,23Mb)