Лозінський Дмитро Олександрович

Навчально-методична робота

Навчально-методичні розробки ВНТУ

1. Методичні вказівки до оформлення КР та КП у ВНТУ  kr_kp_metod 

 

Матеріали для БДР ДФН  2018р. BDR_2018 (415,21kb)  

Матеріали для проходження переддипломної практики  (Д.Ф.Н. 2018р) Практика БДР 2018 (79,41kb) 

 

Дисципліни та навчально-методичні матеріали:

 Методичні вказівки до виконання БДР  metod_BDP_131_2018 (642,56kb) 


1. РТК та САП верстатів з ЧПК.

Програма мінімум (для вивчення обов'язкова РТК та САП верстатів з ЧПКПРОГРАМА_М_Н_МУМ_РТК_ЧПК (179,36kb) 

Питання для підготовки (РТК та САП верстатів з ЧПКПитання_Екзамен (107,90kb) 

Методичні вказівки для виконання практичних робіт MV_Practica (1,23Mb)  

Методичні вказівки для виконання курсової роботи (для ЗФН та ДФН)  KR_RTK (2,35Mb) 

Матеріали  для виконання лабораторних робіт RTK_LR (3,14Mb) 

Робочий план дисципліни РОБ_ПЛАН_РТК_САП_ЧПК_2017 (475,67kb) 

Робоча навчальна програма дисципліни РНП_РТК ТА ЧПК 2018_s (1,33Mb) 

Шифри основних написів для КР з дисципліни РТК KR_shifri (238,77kb) 

 

1.1 САП верстатів з ЧПК (модуль 1).

Питання для підготовки Питання_М1 (73,23kb) 

Матеріали  для виконання контрольних та сомостійних робіт SAP_CNC_MV (565,62kb) 

Методичні вказівки для виконання практичних робіт МВ практика_М1 (844,61kb) 

Матеріали  для виконання лабораторних робіт САП ЧПК_ЛР (2,64Mb) 

Програма мінімум Програма м_н_мум (4,69kb) 

Лекційні матеріали констпект__лек_02 (1,09Mb)  лекц__доповнення (2,51Mb) 

 

1.2 Роботизовані технологічні комплекси (модуль 2)

Питання для підготовки Питання М2 (133,62kb) 

Матеріали  для СРС МB до СРС_РТК (62,35kb) 

Методичні вказівки для виконання практичних робіт MV_Practica (1,23Mb)  

Матеріали  для виконання лабораторних робіт RTK_LR (3,14Mb) 

Лекційні матеріали Конспект_лекций_РТК1 (5,73Mb) 

Програма мінімум ПРОГРАМА М_Н_МУМ РТК (5,85kb) 

 

2. Технологічні основи машинобудування.


Питання для колоквіуму (2 курс д.ф.н.) ПИТАННЯ_М1_2017 (101,14kb) 

Завдання для індивідуальних робіт, 2017р.  (2 курс,  д.ф.н.) Завдання_2017_2_курс (192,56kb) 

Робочий план дисципліни РОБ_ПЛАН_ТОМ_ (142,34kb) 

Робоча навчальна програма дисципліни  РНП_ТОМ (743,62kb) 

Питання для підготовки TOM_vopros_MS (13,99kb) 

Матеріали для виконання контрольних та самостійних робіт. Посібник. (оновлено) TOM_SRS_v2 (2,45Mb) 

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт частина 1 (2 курс д.ф.н. ) ТОМ_LR_1 (1,03Mb) 

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт частина 2 (2 курс д.ф.н. ) ТОМ_LR_2 (1,64Mb) 

Методичні вказівки для виконання практичних робіт TOM_Praktika (1,76Mb) 

Лекційний матеріал TOM_lekcii (3,65Mb) 

Завдання для індивідуальних робіт, 2016р.  (1 курс скороченного терміну навчання д.ф.н.) Завдання_2016_МС (182,17kb)   

Завдання для індивідуальних робіт Zavdannya 2015 (13,92kb) 

Розрахунок норм часу Rozhahynok_chasy (165,81kb) 

Тестові завдання (частина перша) Tests_part_01_ (69,53kb) 

Тестові завдання (частина друга) Tests_part_02_ (527,25kb) 

Питання для іспиту (2 курс д.ф.н.) Питання_на_екзамен_ТОМ (102,42kb) 

Питання для іспиту (1 курс скороченного терміну навчання д.ф.н.) Питання_на_екзамен_ТОМ_МС (107,59kb) 

Обов'язковий мінімум   -  Програма_мiнiмум (94,28kb) 

Титульний лист для контрольноъ роботи (1 курс скороченного терміну навчання з.ф.н.) Titil_TOM_MS (32,50kb) 

Питання для колоквіуму модуль 2 (1 курс д.ф.н.) Kolokvium_ТОМ_с1_М2 (13,34kb)